Tuesday, June 23, 2009

MP Kota Raja bahas RUU ~ DNA 2008

MP Pakatan Rakyat bahas RUU Identifikasi Asid Deoksiribonukleik (DNA) 2008 (Peringkat Jawatankuasa)

MP PKR Gombak Bahas dan Timbalan Menteri Dalam Negeri Jawab (1)

MP PKR Gombak, Machang bahas dan Timbalan Menteri Dalam Negeri Jawab(2)

MP PAS Kuala Krai, Kota Raja Bahas dan Timbalan Menteri Dalam Negeri jawab (3)

Proses Pengundian (48 undi BN menyokong, 47 Undi Pakatan Rakyat menentang)

FASAL 2 Tafisran (Asal)
“orang tahanan” ertinya seseorang yang ditangkap dan ditahn di bawah mana-mana undang-undang yang dibuat menurut Perkara 149 atau 150 Perlembagaan Persekutuan;

PINDAAN YANG AKAN DICADANGKAN DALAM JAWATANKUASA OLEH Y.B MENTERI DALAM NEGERI
Fasal 2 Rang Undang-undang dipinda dalam takrif “orang tahanan” dengan menggantikan perkataan “mana-mana undang-undang yang dibuat menurut Perkara 149 atau 150 Perlembagaan Persekutuan” dengan perkataan “Ordinan Darurat (Ketenteraman Awam dan Mencegah Jenayah) 1969 [ord. 5/1969] atau Akta Dadah Berbahaya (Langkah-langkah Pencegahan Khas) 198 [Akta 316]“

Sebahagian Ahli Parlimen Pakatan Rakyat membahaskan Rang Undang-undang (RUU) Identifikasi Asid Deoksiribonukleik (DNA) 2008 – Pertimbangan dalam Jawatankuasa sebuah-buah Majlis yang ditangguhkan pada 28 Ogos 2008 lalu. [22 Jun 2009]

No comments:

Post a Comment

Pandangan mungkin berbeza, komenlah dengan berhemah

Recent Posts ; Parlimen Kota Raja

Recent Post

Popular Posts